• Coaching of advies? Tel: 050 - 535 25 95

Coach Paul Vinken aan het woord

Managers zijn op vele fronten en niveau's in de organisatie tegelijkertijd aan het werk. De verantwoordelijkheden zijn groot en hun werk is vaak ingewikkeld. Ze hebben interne en externe taken. Van een manager wordt verwacht dat hij beleid ontwikkelt, de grote lijnen uitzet, de voortgang stimuleert, volgt en bewaakt. Hij moet het personeel aansturen en motiveren. Een manager is aanspreekbaar voor medewerkers en klanten.

Coaching Monitor

De Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten. De Coaching Monitor is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onderdeel van de European Mentoring en Coaching Council (EMCC-NL): http://www.nobco.nl/

  • Geeft inzicht in de voortgang van een coachtraject;
  • Biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen;
  • Biedt 360-graden feedback en peer-evaluaties;
  • Levert een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten.

Werkzaam werkt. Ook voor ...