Coaching bij conflicten

Bemiddeling en coaching

U zit een werkrelatie en u kunt niet zonder en met elkaar. U weet geen oplossing en hoe u ook uw best doet om tot een oplossing te komen, het lukt niet. Het conflict is zich aan het verharden en de ingenomen posities laten geen ruimte meer voor overleg. Het gezamenlijk doel is uit zicht.

U kunt mij als conflictcoach inzetten om te bemiddelen en te begeleiden, als u er samen niet meer uitkomt. Ik onderzoek in korte tijd of er ruimte bij u is voor conflictcoaching. Dit doe ik met partijen afzonderlijk. Mocht er ruimte zijn, dan begeleid ik het proces om tot een oplossing te komen. Ik leer u uw probleemoplossend gedrag te vergroten, uw belang zodanig te verwoorden, dat de ander begrip kan opbrengen en dat uw beider belang gediend is met een acceptabel compromis. In uw onderhandeling leert u uw gezamenlijk belang te vinden. Mocht dit niet lukken, dan is veelal de gang naar de rechter het gevolg. Beide partijen verliezen.

Ik ben uw conflictcoach, u wordt er beiden beter van!

Voorbeelden van conflicten:

* Arbeidsconflicten;
* Samenwerkingsconflict;
* Scheidingsconflicten;
* Vertrouwensconflict;
* Bij conflicten over de verbouwing van het huis;
* Kortom, bij elk menselijk conflict.