Team Coaching

Teambuilding is bij uitstek maatwerk

Als conflictcoach ben ik er ook voor u en uw team. Het is belangrijk dat uw team zich resultaatbewust gedraagt en dat doelstellingen en resultaten van uw organisatie worden gerealiseerd. Teams worden door managers aangesproken op hun taakvolwassenheid, hun taakverantwoordelijkheid, hun taakbekwaamheid en op hun vaardigheden tot samenwerking. Effectief en efficiënt samenwerken gaat niet vanzelf en is één van de meest moeilijkste opgaven. Vaak zijn onuitgesproken tegenstellingen of openlijke verschillen van mening, die leiden tot conflicten. Sleutelwoorden zijn samenhang en verbinding! De output van het ene teamlid, is de input voor de ander. Zonder duidelijke afspraken zal een team niet tot samenwerking en resultaten komen. Ik ben de no-nonsens coach, die u daarbij helpt.

Onderwerpen en doelen die in teamcoaching aan de orde komen zijn:

* Het vergroten van het productieve vermogen van het team;
* Nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid;
* Het verbeteren van de communicatie tussen de teamleden;
* Elkaar leren aanspreken op basis van professionaliteit en functionaliteit;
* Vergroten van het probleemoplossend vermogen van het team;
* De teamleden leren geschilpunten te gebruiken om de samenwerking te verbeteren;
* Stimuleren van het nemen van initiatief.