Coaching voor managers

Inspirerende coaching voor managers op strategisch en tactisch niveau.

De directeur/bestuurder of manager is op vele fronten en niveaus in de organisatie tegelijkertijd aan het werk. Hij of zij heeft interne en externe taken. Hij zal met veel belangen, die soms niet in elkaars verlengde liggen of zelfs tegenstrijdig zijn, rekening moeten houden. Hij zal altijd belangen moeten afwegen en tot een besluit moeten komen. Hoe hanteert hij: meerzijdige partijdigheid?

Zijn of haar verantwoordelijkheden zijn groot en zijn werk is vaak ingewikkeld. Op strategisch niveau wordt van hem verwacht, dat hij beleid ontwikkelt, de grote lijnen uitzet, de voortgang stimuleert, volgt en bewaakt. Daarvoor maakt hij analyses en gebruikt hij allerlei modellen, instrumenten en informatie en laat hij zich bijstaan door leden van het managementteam, adviseurs, stafmedewerkers. Hij houdt zijn kennis op peil door seminars, vaklitteratuur, netwerken, etc. Hij heeft te maken met interne en externe stakeholders en moet verantwoording afleggen aan zijn Raad van Toezicht of Commissarissen.

Hij of zij moet ook dagelijks leidinggeven aan zijn medewerkers. De vaardigheden en sociale competenties van de manager krijgen in de regel minder aandacht. It's lonely at the top. Wie geeft hem of haar feedback? En is de feedback belangeloos? Kan hij iedereen zondermeer in vertrouwen nemen? Hoe komt hij tot zijn standpuntbepaling? En: hoe houdt hij zijn rug en knieën recht?

Management coaching geeft inspiratie en nieuw elan. Coaching stimuleert managers om doelbewust en doelgericht te handelen. Werkzaam stimuleert de manager om kritisch te kijken naar:

* Stijl van leidinggeven en management vaardigheden;
* Professioneel handelen;
* Positie en functie in het bedrijf;
* Rol ten opzichte van collega's;
* Persoonlijke effectiviteit en doelmatigheid.

Werkzaam coacht directieleden, managers, directieteams en managementteams.

Voordeel

Werkzaam coacht vanuit een humanistische levensvisie en staat voor een zakelijke en functionele benadering met oog voor de menselijke maat. Werkzaam coacht, ondersteund en adviseert ervaren managers die leiding geven aan organisaties en medewerkers waarvan de in- en externe omgeving altijd in beweging is. Sleutelwoorden bij coaching zijn: samenhang en verbinding. Werkzaam kenmerkt zich door een directe en open houding en het geven van duidelijke en zakelijke feedback als het nodig is en door oprechte belangstelling, zorg en empathische houding. Niets blijft onbesproken. Werkzaam vergroot uw repertoire van managementvaardigheden!