Privacy beleid Bureau WERKZAAM

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WERKZAAM en is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van WERKZAAM accepteert u aan het privacy beleid van WERKZAAM. WERKZAAM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.


Privacy statement

De privacy van de cliënten is voor WERZAAM heel belangrijk. WERKZAAM gaat zorgvuldig met de gegevens van cliënten om en behandelt deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat WERKZAAM de persoonsgegevens van cliënten uitsluitend gebruikt om de dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie van cliënten zal verstrekken aan derden tenzij anders is overeengekomen in een contract of offerte. Uiteraard zijn cliënten hiervan op de hoogte en hebben zij hiermee ingestemd.

Behandeling van de persoonsgegevens

1. WERKZAAM gebruikt de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met de cliënt gesloten overeenkomst van de opdracht, doorgaans coaching of mediation.
2. WERZAAM verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
3. Als u zich aanmeldt voor een van de diensten van WERKZAAM, wordt van u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computer van WERKZAAM of op de beveiligde server van een derde partij.
4. De cliënt heeft het recht de persoonlijke aantekeningen van de coach in te zien, maar niet het recht deze te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Bewaartermijn

1. WERKZAAM bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
2. WERKZAAM biedt alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment is verstrekt.
3. E-mail of andere berichten worden opgeslagen op de beveiligde computer van WERZAAM.
4. Alle inhoudelijke gegevens worden na uiterlijk 5 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Website en Cookies

Op onze website maken wij gebruik van analytische cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken dit voor het monitoren van het bezoek aan de website. Het gebruik hiervan is geanonimiseerd; er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden. Analytics is een online service die ons helpt bezoekers te begrijpen; bijvoorbeeld hoe bezoekers onze website vinden, hoe lang ze op onze site doorbrengen, op welke webpagina's ze het meest geïnteresseerd zijn enz. We gebruiken deze gegevens voor meer inzicht van hoe bezoekers omgaan met onze website. Het helpt ons de inhoud, het ontwerp en de functionaliteit te verbeteren van onze site. Dit stelt ons in staat om onze bezoekers een betere online ervaring te bieden.