• Coaching of advies? Tel: 050 - 535 25 95

Kennismaking

De coaching start met een gesprek met de opdrachtgever, de coachee en de coach. In dit gesprek worden de doelen en de te verwachte resultaten besproken. Het gesprek is er voor om vast te stellen of er voldoende vertrouwen is tussen coach en coachee. De coach van WERKZAAM wil zich vrij voelen om vast te kunnen stellen of het vertrouwen er is om de coaching tot een goed einde te brengen.

Coachsgesprekken

In de regel ziet een traject er als volgt uit:

- Een startgesprek van maximaal 1,5 uur.
- 8 coachgesprekken van maximaal 1,5 uur.
- Een evaluatiegesprek met de opdrachtgever, in de regel duurt dit 1 uur.

WERKZAAM werkt op basis van een offerte waarin de aanleiding, de doelen van de coaching en de te verwachte resultaten worden beschreven.

Investering

WERKZAAM werkt op basis van een offerte waarin de aanleiding, de doelen van de coachee en de opdrachtgever en de te verwachte resultaten worden beschreven

Het uurtarief wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdens het kennismakingsgesprek.

Bij meerdere opdrachten past Werkzaam een korting toe van 10%. Voor een verslag wordt € 57,50 (ex btw 21%) in rekening gebracht en voor reiskosten € 0.19 per kilometer.

Betaling

Facturering vindt per 3 gesprekken plaats, op basis van de gewerkte uren. Afzeggingen 24 uur van tevoren worden niet in rekening gebracht. Betaling 14 dagen na factuurdatum.

De offerte wordt in tweevoud op maat opgemaakt naar de wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever ondertekend en de getekende offerte dient als contract.

Werkzaam werkt. Ook voor ...